απαντώμαι


απαντώμαι
απαντώμαι, απαντήθηκα, απαντημένος βλ. πίν. 61
——————
Σημειώσεις:
απαντάω, απαντώμαι : το απαντώμαι κυρίως με την έννοια βρίσκομαι (σε κείμενο κτλ.).
Μ' αυτή την έννοια χρησιμοποιείται ορισμένες φορές και ο τύπος απαντά.

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • απαντάω — / απαντώ, απάντησα βλ. πίν. 58 Σημειώσεις: απαντάω, απαντώμαι : το απαντώμαι κυρίως με την έννοια βρίσκομαι (σε κείμενο κτλ.). Μ αυτή την έννοια χρησιμοποιείται ορισμένες φορές και ο τύπος απαντά …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής